ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอุปกรณ์ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเรือ ถือเป็นการดำเนินการแปรรูปประเภทที่สำคัญมากอย่างไรก็ตาม งานเชื่อมเองก็มีอันตรายบางประการ เสี่ยงต่ออุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และยังทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายในกรณีร้ายแรงอีกด้วยซึ่งกำหนดให้ในงานเชื่อมจริงต้องใส่ใจกับอันตรายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของกระบวนการเชื่อมด้วยเหตุนี้จึงต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่อไปนี้ระหว่างการเชื่อม

1. ตรวจสอบเครื่องมืออย่างระมัดระวังว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ว่าเครื่องเชื่อมมีการต่อสายดินที่เชื่อถือได้หรือไม่ การซ่อมแซมเครื่องเชื่อมควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า และบุคลากรอื่น ๆ จะต้องไม่ถอดชิ้นส่วนและซ่อมแซม

2. ก่อนทำงานควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องปกติและปลอดภัยก่อนเริ่มทำงานและสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีหมวกเชื่อม, ถุงมือเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันแรงงานอื่นๆ ก่อนทำงาน

3. สวมเข็มขัดนิรภัยเมื่อทำการเชื่อมที่ระดับความสูง และเมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องแน่ใจว่าอยู่ห่างจากส่วนเชื่อมและส่วนสายกราวด์ เพื่อไม่ให้เข็มขัดนิรภัยไหม้ระหว่างการเชื่อม

4. สายดินควรมั่นคงและปลอดภัย และไม่อนุญาตให้ใช้นั่งร้าน สายไฟ เครื่องมือกล ฯลฯ เป็นสายดินหลักการทั่วไปคือจุดที่ใกล้ที่สุดของจุดเชื่อม สายกราวด์ของอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าจะต้องระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อมต่อสายอุปกรณ์และสายกราวด์ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ไหม้หรือทำให้เกิดไฟไหม้

5. เมื่อใกล้กับการเชื่อมที่ติดไฟได้ควรมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่เข้มงวด หากจำเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องตกลงก่อนทำงาน หลังการเชื่อม ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบ ยืนยันว่าไม่มีแหล่งกำเนิดไฟ ก่อนออกจากสถานที่

6. เมื่อเชื่อมภาชนะที่ปิดสนิท ท่อควรเปิดช่องระบายอากาศก่อน ซ่อมแซมภาชนะที่เติมน้ำมัน ควรทำความสะอาด เปิดฝาครอบทางเข้าหรือรูระบายอากาศก่อนทำการเชื่อม

7. เมื่อดำเนินการเชื่อมบนถังที่ใช้แล้วจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีก๊าซหรือสารที่ไวไฟและระเบิดได้และห้ามมิให้เริ่มการเชื่อมด้วยไฟก่อนที่จะตรวจสอบสถานการณ์โดยเด็ดขาด

8. ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาแหนบเชื่อมและลวดเชื่อมบ่อยครั้ง และควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนความเสียหายให้ทันเวลา

9. เมื่อทำการเชื่อมในวันที่ฝนตกหรือในที่เปียกต้องคำนึงถึงฉนวนที่ดี มือและเท้าไม่ควรเชื่อมเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปียกหรือเปียก หากจำเป็น สามารถวางไม้แห้งไว้ใต้เท้าได้

10. หลังเลิกงานต้องถอดปลั๊กไฟก่อนปิดเครื่องเครื่องเชื่อมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้อย่างละเอียดก่อนออกจากที่เกิดเหตุ


เวลาโพสต์: Dec-01-2022