Elektrikeevitusmasina tööohutuse protseduurid

Elektriline keevitusmasinseadmed on lihtsalt kasutatavad, töökindlad, laialdaselt kasutatav tööstuslikus tootmises ja töötlemises, näiteks ehitustööstuses, laevatööstuses, on väga oluline töötlemistoimingute liik.Keevitustöö ise on aga teatud ohuga, altid elektrilöögi- ja tuleõnnetustele ning rasketel juhtudel isegi inimohvreid.See eeldab, et tegeliku keevitustöö käigus pööratakse piisavalt tähelepanu asjakohastele ohutusriskidele, et tagada keevitusprotsessi kvaliteet.Seetõttu tuleb keevitamise ajal järgida järgmisi tegevusjuhiseid.

1. Kontrollige hoolikalt tööriistu, kas seadmed on terved, kas keevitusmasin on usaldusväärselt maandatud, keevitusmasinat peaks remontima elektrihoolduspersonal ning teised töötajad ei tohi lahti võtta ega remontida.

2. Enne tööle asumist peaksite töökeskkonda hoolikalt kontrollima, veendumaks, et see on normaalne ja ohutu, ning kandma korralikkukeevituskiiver, keevituskindad ja muud töökaitsevahendid enne tööd.

3. Kõrgusel keevitamisel kandke turvavööd ja kui turvavöö on riputatud, hoidke kindlasti eemal keevitusosast ja maandusjuhtme osast, et mitte keevitamise ajal turvavööd kõrvetada.

4. Maandusjuhe peab olema kindel ja ohutu ning maandusjuhtmetena ei tohi kasutada tellinguid, traatkaableid, tööpinke jms.Üldpõhimõte on keevituspunkti lähim punkt, pinge all oleva seadme maandusjuhe peab olema ettevaatlik ning seadme juhet ja maandusjuhet ei tohiks ühendada, et seadet ei põletataks ega tulekahju.

5. Tuleohtliku keevitamise korral tuleb järgida rangeid tuletõkkemeetmeid, vajadusel peab ohutusametnik enne töötamist kokku leppima, pärast keevitamist tuleb hoolikalt kontrollida, kinnitada, et tuleallikas pole, enne töökohalt lahkumist.

6. Suletud anuma keevitamisel peaks toru esmalt avama õhutusava, parandama õliga täidetud anumat, puhastama, enne keevitamist avama sisselaskeava kaas või õhutusava.

7. Kasutatud paagil keevitustööde tegemisel tuleb enne olukorra väljaselgitamist välja selgitada tule- ja plahvatusohtlike gaaside või ainete olemasolu ning tulekeevituse alustamine on rangelt keelatud.

8. Keevitustange ja keevitustraate tuleks sageli kontrollida ja hooldada ning kahjustused tuleb õigeaegselt parandada või välja vahetada.

9. Vihmastel päevadel või märgades kohtades keevitamisel tuleb kindlasti tähelepanu pöörata heale isolatsioonile, käed-jalad märjad või märjad riided ja jalanõud ei tohiks keevitada, vajadusel võib jalgade alla panna kuiva puitu.

10. Pärast tööd tuleb kõigepealt toide lahti ühendada, sulgedakeevitusmasin, kontrollige enne sündmuskohalt lahkumist hoolikalt töökoha kustunud tulekahju.


Postitusaeg: detsember 01-2022