Sähköhitsauskoneen turvallisuusohjeet

Sähköhitsauskonelaitteet on helppokäyttöinen, luotettava, laajalti käytetty teollisessa tuotannossa ja jalostuksessa, kuten rakennusteollisuudessa, laivateollisuudessa, on erittäin tärkeä tyyppi jalostustoimintaa.Itse hitsaustyössä on kuitenkin tietty vaara, joka on altis sähköisku- ja tulionnettomuuksille, ja se aiheuttaa vakavissa tapauksissa jopa tapaturmia.Tämä edellyttää, että varsinaisessa hitsaustyössä kiinnitetään riittävästi huomiota asiaankuuluviin turvallisuusriskeihin hitsausprosessin laadun varmistamiseksi.Tästä syystä seuraavia toimintaohjeita on noudatettava hitsauksen aikana.

1. Tarkista työkalut huolellisesti, ovatko laitteet ehjät, onko hitsauskone luotettavasti maadoitettu, sähköhuoltohenkilöstön tulee suorittaa hitsauskoneen korjaus, eivätkä muut henkilöt saa purkaa tai korjata.

2. Ennen kuin aloitat työn, sinun tulee tarkastaa huolellisesti työympäristö varmistaaksesi, että se on normaali ja turvallinen, ja käytä hyväähitsauskypärä, hitsauskäsineet ja muut suojavarusteet ennen työtä.

3. Käytä turvavyötä hitsaessasi korkealla, ja kun turvavyö on ripustettu, varmista, että pysyt kaukana hitsausosasta ja maadoitusjohdon osasta, jotta turvavyö ei polta hitsauksen aikana.

4. Maadoitusjohdon tulee olla tukeva ja turvallinen, eikä maadoitusjohtoina saa käyttää telineitä, lankakaapeleita, työstökoneita jne.Yleisenä periaatteena on hitsauspisteen lähin piste, jännitteisen laitteen maadoitusjohdon on oltava varovainen, eikä laitejohtoa ja maadoitusjohtoa saa yhdistää, jotta laite ei polta tai aiheuta tulipaloa.

5. Syttyvän hitsauksen läheisyydessä tulee olla tiukat palontorjuntatoimenpiteet, tarvittaessa turvallisuusvastaavan tulee sopia ennen työskentelyä, hitsauksen jälkeen tulee tarkastaa huolellisesti, varmistaa, ettei tulenlähdettä ole, ennen poistumista työmaalta.

6. Suljettua astiaa hitsattaessa putken tulee avata ensin tuuletusaukko, korjata öljyllä täytetty astia, puhdistaa, avata imukansi tai tuuletusaukko ennen hitsausta.

7. Käytetyn säiliön hitsaustoimenpiteitä suoritettaessa on selvitettävä, onko siinä syttyviä ja räjähdysherkkiä kaasuja tai aineita, ja palohitsauksen aloittaminen on ehdottomasti kiellettyä ennen kuin tilanne on varmistunut.

8. Hitsauspihdit ja hitsauslangat tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti, ja vauriot tulee korjata tai vaihtaa ajoissa.

9. Sadepäivinä tai kosteissa paikoissa hitsattaessa tulee huomioida hyvä eristys, kädet ja jalat märät tai märät vaatteet ja kengät eivät saa hitsata, tarvittaessa jalkojen alle voidaan laittaa kuivaa puuta.

10. Työn jälkeen on ensin irrotettava virtalähde, suljettavahitsauskone, tarkista huolellisesti työpaikan sammunut tuli ennen kuin poistut paikalta.


Postitusaika: 1.12.2022