HyperX HyperX x Naruto çäklendirilen neşirini çykarýar: Şippuden oýun ýygyndysy

HyperX HyperX x Naruto çäklendirilen neşirini çykarýar: Şippuden oýun ýygyndysy (Grafika: Business Wire)
HyperX HyperX x Naruto çäklendirilen neşirini çykarýar: Şippuden oýun ýygyndysy (Grafika: Business Wire)
Fontan jülgesi, Kaliforniýa - (BIZNES WIR) - HP Inc.-iň oýun periferiýa topary we oýun we esport boýunça marka lideri HyperX, şu gün çäkli neşirini Naruto: Shippuden periferiýalary yglan etdi.HyperX x Naruto: Shippuden Limited Edition kolleksiýasynda Itachi Uchiha we Naruto Uzumaki tarapyndan ylhamlanan dizaýn elementleri bar.Oýun hataryna HyperX Alloy Origins mehaniki oýun klawiaturasy, HyperX Cloud Alpha oýun nauşnigi, HyperX Pulsefire Haste oýun syçanjygy we HyperX Pulsefire Mat oýun syçanjygy bar.
Çäklendirilen neşir dizaýnynda meşhur ninja Naruto Uzumaki tarapyndan ylhamlanan mämişi dizaýny bar, gyrmyzy dizaýn bolsa Akatsuki wepaly Uçiha Itachi tarapyndan ylham alýar.Täze ýygyndyda Naruto ýa-da Itachi gahrymanlary tarapyndan ylhamlanan dizaýn elementleri bolan ajaýyp we çydamly HyperX Alloy Origins mehaniki oýun klawiaturasy bar.Oýunçylar, içerki ninjalaryny açyp ýa-da iň gowy görýän keşbi bilen döredilen HyperX Cloud Alpha oýun garniturasy bilen anime dünýäsinde täze ýer açyp, çuňňur sesden lezzet alyp bilerler.Ultra ýeňil HyperX Pulsefire Gyssagly oýun syçanjygy we çydamly we amatly HyperX Pulsefire Mat Oýun Syçanjygy Pad hökmünde hem bar, täze kolleksiýa Naruto we Itachi anime jemgyýetleri üçin oýun meýdançasyny giňeltmegi maksat edinýär.
HyperX Oýun klawiaturalary we syçanlar kategoriýasynyň dolandyryjysy Jennifer Işi: "Oýunçylara HyperX-iň ilkinji anime hyzmatdaşlygyny Naruto: Şippuden tarapyndan ylhamlanan dizaýnlar bilen ýörite oýun / anime krossover görnüşinde getirmäge begenýäris" -diýdi.anime janköýerlerini buýsanç bilen görkezip biler. ”
HyperX x Naruto: “Shippuden” çäkli neşir edilen oýun ýygyndysy 21-nji sentýabrda sagat 9: 00-da elýeterli bolar.Täze HyperX x Naruto: Şippuden oýun seriýasy barada goşmaça maglumat, şol sanda:
Häzirki COVID-19 ýagdaýy sebäpli HyperX käbir önüm we ýük daşama gijikdirmeleri başdan geçirip biler.HyperX, müşderileriň täsirini azaltmak we önümiň elýeterliligini we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin hyzmatdaşlar bilen işlemek üçin mümkin bolan ähli çäreleri görýär.
20 ýyl bäri HyperX-iň wezipesi dürli görnüşli oýunçylar üçin oýun çözgütlerini işläp düzmekdi we bu kompaniýa ajaýyp rahatlygy, estetikany, öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýän önümler bilen tanalýar.“Biziň hemmämiz oýunçy” şygary bilen HyperX oýun nauşnikleri, klawiaturalar, syçanlar, USB mikrofonlary we konsollar üçin esbaplar dünýädäki tötänleýin oýunçylar, şeýle hem meşhurlar, hünärmen oýunçylar, tehnologiýa höwesjeňleri we işleýänler tarapyndan duşuşýandyklary üçin saýlanýar. iň berk önüm aýratynlyklary.we ýokary hilli komponentlerden ýasalýar.Has giňişleýin maglumat üçin www.hyperx.com girip görüň.
HP Inc., oýlanyşykly pikiriň dünýäni üýtgedip biljekdigine ynanýan tehnologiýa kompaniýasydyr.Şahsy ulgamlar, printerler we 3D çap çözgütleri ýaly önümler we hyzmatlar portfeli bu pikirleri durmuşa geçirmäge kömek edýär.Http://www.hp.com girip görüň.
Editor’s note. For additional information or executive interviews, please contact Mark Tekunoff, HP Inc., 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA USA, 92708, 714-438-2791 (voice) or email mark.tekunoff@hyperx.com. Press images can be found in the press room here.
HyperX we HyperX nyşany, ýa-da ABŞ-da we / ýa-da beýleki ýurtlarda HP Inc-iň hasaba alnan söwda belligi ýa-da söwda belligi.Registeredhli hasaba alnan söwda bellikleri we söwda bellikleri degişli eýeleriniň eýeçiligi.


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr