26-njy Pekin-Essen kebşirleýiş we kesiş sergisi

Geljek aý 27-nji iýunda Şençzhenen şäherinde Pekin Essen kebşirleýiş we kesiş sergisi geçiriler, kompaniýamyz sergä gatnaşar, soňra bu ugurdaky dostlary garşy alarys we çuňňur söhbetdeşlik üçin stendimize baryp göreris we önümlerimiz hakda has giňişleýin maglumat alarys seniň barlygyň!
Kebşirleýiş we önümleri we hyzmatlary kesmek bilen meşgullanýan dünýäde öňdebaryjy ekspozisiýalaryň biri hökmünde Pekin Essen Kebşirleýiş we Kesiş ýarmarkasy maglumat alyşmak, aragatnaşyk gurmak we bazary ösdürmek üçin iň amatly platforma hödürleýär.1987-nji ýylda görkezilişinden bäri ýarmarka eýýäm 25 gezek üstünlikli görkezildi.
Pekin Essen kebşirleýiş we kesiş sergisi (BEW) Hytaýyň mehaniki in Societyenerçilik jemgyýeti, Hytaý mehaniki in Societyenerçilik jemgyýetiniň kebşirleýiş bölümi, Hytaý kebşirleýiş birleşigi we beýleki bölümler tarapyndan bilelikde maliýeleşdirilýär;ýüzlerçe içerki we daşary ýurtly professional alsurnallary, degişli sergileri we web sahypalaryny özüne çekýän kebşirleýiş sergileriniň biridir.Obeer togalagynyň dürli künjeklerinden tanymal alyjylar, inersenerler we ýokary derejeli ýolbaşçylar her ýyl ýarmarka iň möhüm önümleri bilmek, şeýle hem metallary birleşdirmek we has çylşyrymly programmalary kesmek üçin iň täze enjamlaryň göni görkezilmegi üçin gelýär.
Otag belgimiz: Zal ​​14 , 14 14176
Sergileriň gerimi: Kebşirleýiş enjamlary we kebşirleýiş maşynlary ýaly ätiýaçlyk şaýlary.
Salgysy: Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezi (Täze zal) 1-nji, Çançeng ýoly, Fuhai köçesi, Baoan etraby, Şençzhenen
Sene: 27-nji iýun ~ 2023-nji ýylyň 30-njy iýuny

 

 

微 信 图片 _20230527165607

Iş wagty: 27-2023-nji maý